فروش - دوبلکس 105 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

350 000 €