فروش - زمین 1400 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

185 000 €