فروش - زمین 8000 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

300 000 €