فروش - دوبلکس 133 m² در تسالونیکی

460 000 €

350 000 €