فروش - دوبلکس 95 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

400 000 €