فروش - زمین 6312 m² در آتوس (خالکیدیکی)

160 000 €