فروش - دوبلکس 110 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

130 000 €