فروش - زمین 8150 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

220 000 €