فروش - اپارتمان 50 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

90 000 €