فروش - زمین 2700 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

210 000 €