فروش - خانه 296 m² در حومه تسالونیکی

320 000 €

220 000 €