فروش - اپارتمان 50 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

55 000 €