فروش - اپارتمان 225 m² در تسالونیکی

200 000 €

180 000 €