فروش - خانه 194 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

280 000 €