فروش - زمین 17000 m² در آتوس (خالکیدیکی)

700 000 €