فروش - زمین 3800 m² در حومه تسالونیکی

بنا به درخواست