فروش - زمین 23000 m² در آتوس (خالکیدیکی)

800 000 €