فروش - زمین 50000 m² در آتوس (خالکیدیکی)

1 400 000 €