فروش - زمین 100000 m² در آتوس (خالکیدیکی)

2 000 000 €