فروش - دوبلکس 130 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

185 000 €