فروش - ویلا 260 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

650 000 €

580 000 €