فروش - دوبلکس 95 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

120 000 €