فروش - زمین 6500 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

220 000 €