فروش - دوبلکس 100 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

160 000 €