فروش - خانه 150 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

180 000 €

160 000 €