فروش - هتل 288 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

بنا به درخواست