فروش - دوبلکس 65 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

125 000 €