فروش - اپارتمان 100 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

160 000 €

150 000 €