فروش - خانه 140 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

280 000 €

260 000 €