فروش - زمین 4332 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

215 000 €