فروش - دوبلکس 146 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

470 000 €