فروش - خانه 180 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

340 000 €