فروش - دوبلکس 120 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

360 000 €

320 000 €