فروش - اپارتمان 130 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

600 000 €

450 000 €