فروش - دوبلکس 70 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

80 000 €