فروش - اپارتمان 70 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

80 000 €

70 000 €