فروش - خانه 130 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

240 000 €