فروش - خانه 130 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

220 000 €