فروش - دوبلکس 135 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

300 000 €