فروش - دوبلکس 120 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

120 000 €