فروش - هتل 500 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

1 300 000 €