فروش - زمین 15580 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

بنا به درخواست