فروش - اپارتمان 350 m² در تسالونیکی

1 100 000 €

600 000 €