فروش - دوبلکس 100 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

320 000 €

300 000 €