فروش - تجارت 50 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

160 000 €